Arup Amsterdam, brochure over duurzame toekomst

In het toekomstige economische model staat de planeet centraal, niet meer de markt. Ingenieursbureau Arup geeft daarom prioriteit aan financiering en investeringen die de overgang naar een netto nul-wereldeconomie ondersteunen en helpen een duurzame toekomst voor de samenleving en het bedrijfsleven op te bouwen.

Arup brochure 3
Arup brochure
Arup spread 2-2
Arup brochure cover
Arup brochure 3
Arup brochure
Arup spread 2-2

In deze brochure staan diverse projecten, onderzoeken en innovaties, die laten zien hoe het beter en ook anders kan. De uitgangspunten van de United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG’s) zijn gekoppeld aan de wijze waarop Arup werkt. Het doel is dat de SDG’s een integraal onderdeel zijn in de bedrijfsvoering.

i.s.m. Arup Amsterdam