Voorlichtingsmateriaal voor jongeren

pictogrammen-iconen-vormgeving-ontwerp-Katie-McGonigal-SHOP-Den Haag

Stichting SHOP Den Haag vroeg me mee te werken aan de conceptontwikkeling en uitwerking van voorlichtingsmateriaal voor jongens. Het materiaal bestaat onder meer uit pictogramkaartjes om relatieonderwerpen te bespreken, een spel over wat legaal is en illegaal en het grijze gebied daartussenin en ‘Mag dit?’ kaarten, over wat wel en niet mag in werksituaties.

Dit pakket dient als voorlichtingsmateriaal voor jongeren in zorginstellingen en stimuleert het bespreken van verschillende thema’s in een huiskamersetting.

SHOP-materiaal
vormgeving-lesmateriaal-ontwerp-Katie-McGonigal-SHOP-Den Haag